De Data Ambassade stimuleert het gebruik van data voor het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Onze Data Ambassadeurs ondersteunen proactief met hun kennis en netwerk veelbelovende data experimenten.

Data Mindset

Ontwikkeling en promotie van interactieve werkvormen voor het met elkaar in gesprek gaan over data.

Data Experience

Stimuleren van data experimenten voor beleven van data en het maken van concrete toepassingen.

Data Education

Stimuleren van de ontwikkeling van opleidingen met een theoretische en praktische karakter.

Projecten

Sensoren inzetten om ongewenste bezoekers te weren

Hart revalidatie bij u thuis

kenniswerkplaats voor data preparatie en visualisatie